I Concurso de Fotograf

Elur Taldea organiza un concurso de fotografía para sus socios/as y para todo aquel que haya participado en cualquiera de las salidas realizadas durante la temporada 2005-06.
Así que a partir de ahora todos/as con la cámara tirando fotos a diestro y siniestro.
Las bases son las siguientes:
 
PARTICIPANTES: Pueden participar todos los socios de Elur Taldea o cualquier persona que se haya apuntado a una salida realizada por Elur Taldea.

TEMA: La Nieve.

OBRAS: Se admiten como máximo TRES fotografías por autor. La fotografías deben ser inéditas. La foto debe remitirse sin marco ni firma. El nombre del fichero debe corresponder con el título de la foto. En el ASUNTO del mensaje hay que poner CONCURSO FOTOGRAFIA ELUR TALDEA, indicando en el cuerpo del mensaje los datos del autor/ra, nombre, apellidos, teléfono de contacto, dirección, e-mail y título de la fotografía. El tamaño de la foto será como máximo de 800 X 640 píxels a una resolución de 72ppp y no deberá en ningún caso sobrepasar los 350 Kb. Formato jpg. Cada autor recibirá un mail a la dirección con la que se envió la foto confirmando dicha recepción. Si en algún caso no se recibiera dicha confirmación, pónganse en contacto con el organizador antes de la fecha tope, (se recomienda no esperar a 5 minutos antes).

PLAZO: El plazo para el envío de fotos acaba a las 24h del día 28 de Marzo de 2006. La foto deberá ser enviada a la siguiente dirección: info@elurtaldea.com ó se podrán entregar en CD en la sede del club los Lunes y Miércoles de 19:15 a 21:00.
 
PREMIOS: 1º vale de 120 € para realizar una salida con elur taldea en al temporada 2006-07
                    2º vale de 80 € para realizar un salida con elur taldea en la temporada 2006-07.
 
JURADO: Estará compuesto por una persona de la directiva de elur y dos de club fotográfico Amurrio. El fallo será inapelable. El fallo se emitirá en la cena de cierre de temporada, el 1 de Abril de 2006. El fallo se publicará en la web de elurtaldea.com, y a los ganadores se les comunicará telefónicamente.

PROYECCIÓN: Todas las obras serán proyectadas en la cena del 1 de abril.

ENTREGA DE PREMIOS: El sábado día 1 de ABRIL a las 8 de la tarde, en AMURRIO.

Argazki Lehiaketa

Elur Taldeak argazki lehiaketa antolatzen du bere bazkide eta 2005-06 denboraldian egon diren edozein irteeratan parte hartu dutenentzat. Beraz, oraindik aurrera denok buru belarri argazkiak ateratzen.
Hurrengoak lehiaketaren oinarriak dira:

PARTE HARTZAILEAK: Elur Taldeko bazkide guztiek har dezakete parte, baita Elur Taldeak antolatu duen edozein irteeratan izen eman duten pertsonek ere.
 
GAIA: Elurra.

LANAK: Gehienez HIRU argazki onartzen dira pertsona bakoitzeko. Argazkiak azaldugabeak izan behar dute. Argazkia marko eta sinadura gabe igorri behar da. Fitxategiaren izenak argazkiaren tituluarekin bat egin behar du. Mezuaren gaian ELUR TALDEA ARGAZKI LEHIAKETA jarri behar da, egilearen datuak (izena, abizenak, telefonoa, helbidea, e-posta eta argazkiaren izenburua) ere mezuan ezarriz. Argazkiaren tamaina 800 X 640 pixeletakoa izango da gehienez, 72ppp-ko erresoluzioarekin, eta ez du inoiz 350kb baino astunagoa izan behar. JPG formatuan. Egile bakoitzari e-posta bat bidaliko diogu, argazkia jaso dugula adieraziz. Informazio hori jasoko ez balitz, antolatzailearekin kontaktuan jarri muga data baino lehen (ez itxaron 5 minutu geratu arte)
 
EPEA: argazkiak bidaltzeko epea, 2006ko martxoaren 28ko 24:00etan amaitzen da. Argazkia hurrengo postara bidali behar da: info@elurtaldea.com KD batean ere aurkezteko aukera dago klubeko egoitzara hurbilduz astelehen edo asteazkenetan, 19:15etik 21:00etara.

SARIAK:
1.a: 120€ko balio txartela, Elur Taldearekin 2005-06 denboraldian irteera bat egiteko.
2.a:  80€ko balio txartela, Elur Taldearekin 2005-06 denboraldian irteera bat egiteko.

EPAIMAHAIA: Elur Taldeko zuzendaritzako kide batek eta Amurrioko argazkilaritza klubeko bi kidek osatuko dute. Epaitza apelaezina izango da eta denboraldi amaierako afarian ezagutaraziko da, 2006ko apirilaren 1ean. Epaitza hori elurtaldea.com web gunean argitaratuko da, eta irabazleei telefonoz jakinaraziko zaie.
 
PROIEKZIOA: lan guztiak apirilaren 1eko afarian proiektatuko dira.

SARI BANAKETA: APIRILAren 1ean, larunbata, arratsaldeko 8etan, AMURRION.